Елементи за изложбени щандове

Разнообразие от елементи за изложбени щандове:

Арки от алуминий и текстил.

Триъгълни призми.

Паралелепипеди, кубове стоящи.

Паралелепипеди, кубове висящи.

Светещи кутии, едностранни.

Светещи кутии, двустранни.

Рамки, свободно стоящи, едностранни и двустранни.

Колони полукръгли с текстил, светещи и несветещи.

Колони кръгли с текстил, светещи и несветещи.

Катедри правоъгълни с текстил, светещи и несветещи.

Катедри полукръгли с текстил, светещи и несветещи.

Коктейлни маси с текстил, светещи от пет страни, стъклен плот.