Кубични форми - CubeSlim

Кубове и призми за осветление CubeSlim от системата TexVision

Иновативна технология с триизмерна форма, лекота и ефектно осветление с LED технология.

Поради леката си конструкция и бързия монтаж CubeSlim успя да се наложи като иновативно осветително тяло. Леко и здраво и с възможност за промяна на визията.

CubeSlim може да бъде използван както за вътрешна, така и за външна употреба.

Изключително евтино и елегантно решение за изработка на щандове за магазини, изложения и фестивали. Може да бъде монтиран на земята, а леката конструкция позволява  също така и да бъде спуснат от тавана.

Профилът CubeSlim позволява да се направят обемни фигури с правилна геометрия - паралелепипеди, кубове, пирамиди, призми.

Възможност за реализиране на много ефектни форми.